Hva er en Viteboks

Viteboksen brukes på gjenvinningsstasjoner for å samle inn hvitevarer som kan gjenbrukes.

IKS-er og kommuner som ønsker å øke gjenbruksandelen kontakter Norsirk for å få utplassert Vitebokser på sine gjenvinningsstasjoner.

Her kan du lese mer om erfaringene fra de som har tatt Viteboksen i bruk.